Proveďte skokovou změnu ve svém podnikání s využitím naší bezkonkurenční výzkumné kapacity a široké škály služeb pro podniky. Program ROZE je součástí Strategii AV21 Akademie věd ČR, jejímž základem je soubor koordinovaných výzkumných programů využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení.