Zúčastněná pracoviště AV ČR

Spolupracující partneři

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Biopreparáty, spol. s r. o.

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR

Envisan-GEM, a. s., Rudolfov

Ekovermes, s. r. o.K

Eurovia CS, a. s

Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita

Hydro-Kov, s. r. o.

Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita

Lesy ČR, s. p., Hradec Králové

Magistrát města Olomouce

Magistrát města Plzně

Metrostav, a. s.

Městský úřad Tábor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Palivový kombinát Ústí n. Labem, s. p., Všebořice

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové

Povodí Moravy, s. p., Brno

Povodí Odry, s. p., Ostrava

Povodí Ohře, s. p., Chomutov

Povodí Vltavy, s. p., České Budějovice

Pöyry Environment, a. s., Brno

Propher, s. r. o., Březová u Zlína, Slušovice

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta, UK

Rybnikářství Pohořelice

Sokolovská uhelná, a. s.

Správa Krkonošského NP

Správa NP a chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa NP České Švýcarsko

Správa NP Podyjí

Vitens Evides International, Netherlands

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i