<< ZPĚT NA SEZNAM

Popis přístroje:

Název přístroje:LTQ XL (LCMS) - hmotnostní spektrometr s iontovou pastí
Místo
Pracoviště:Biologické centrum
Ústav:Entomologický ústav
Ulice:Branišovská 31
Město:České Budějovice
Garant
Jméno:Petr Šimek
Telefon:420 387 775 286
E-mail:lab@bclab.eu
Přístroj
Výrobce:Thermo Scientific
Počet kusů:1
Rok výroby:2006
Použití:Hmotnostní spektrometr s iontovou pastí je vhodný ke strukturální analýze neznámých látek, např. metabolitů, xenobiotik nebo biomarkerů. Přístroj dosahuje vysoké citlivosti až v řádu stovek femtogramů.
Specifikace
Specifikace:Přístroj pracuje ve spojení s kapalinovou chromatografií. Volitelná ionizace: APCI, ESI a APPI (fotoionizace).
Různé
Externista:Ne
Přesun:Ne
Podmínky zapůjčení:Nelze zapůjčit.