<< ZPĚT NA SEZNAM

Popis přístroje:

Název přístroje:TSQ Quantum Ultra (LCMS) - hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem
Místo
Pracoviště:Biologické centrum
Ústav:Entomologický ústav
Ulice: Branišovská 31
Město:České Budějovice
Garant
Jméno:Petr Šimek
Telefon:+ 420 387 775 286
E-mail:lab@bclab.eu
Přístroj
Výrobce:Thermo Scientific
Počet kusů:1
Rok výroby:2010
Použití:Hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem je vhodný k rychlé kvantitativní analýze organických látek, např. metabolitů, xenobiotik nebo biomarkerů. Pomocí této techniky lze měřit analyzované látky ve stopových koncentracích, řádově v desítkách či stovkách femtogramů. Přístroj pracuje ve spojení s kapalinovou chromatografií v režimu HPLC nebo UHPLC, v systému s obrácenými i normálními fázemi.
Specifikace
Specifikace:Přístroj pracuje ve spojení s kapalinovou chromatografií v režimu HPLC nebo UHPLC, v systému s obrácenými i normálními fázemi. Volitelná ionizace: APCI, ESI a APPI (fotoionizace).
Různé
Externista:Ne
Přesun:Ne
Podmínky zapůjčení:Nelze zapůjčit